14:00-15:00 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Συντονιστής: Δρ Άγγελος Αμδίτης, Πρόεδρος ERTICO ITS-EUROPE, Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος της ITS Ηellas I Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ, | Διευθυντής ερευνητικής ομάδας I-SENSE

 • ELVITEN-ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα, κα
  Ευαγγελία Πορτούλη
 • ΒΑΕΜ-Διευρωπαϊκή Επιχειρηματική Συμμαχία γιατην Ηλεκτροκίνηση, κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου
 • Green C Ports-Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιμενικών επιχειρήσεων στις πόλεις, κος Γιάννης Κανελλόπουλος

Ερωτήσεις και συζήτηση

15:00 – 16:00 | ΨΗΦΙΑΚΗ Ε.Ε.

Συντονιστής: Δρ Άγγελος Αμδίτης,
Πρόεδρος ERTICO ITS-EUROPE, Ιδρυτικό μέλος
και Αντιπρόεδρος της ITS Ηellas I Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ, | Διευθυντής ερευνητικής ομάδας I-SENSE

 • PLUGGY-Πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για την πολιτιστική κληρονομιά, κος Σπύρος Μπολιεράκης
 • SCENT-Πλατφόρμα πληθοπωρισμού,
  παρακολούθησης και αποτύπωσης αλλαγών σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμυρικά
  φαινόμενα, κος Βαλάντης Τσιάκος
 • COREALIS-Έξυπνη διαχείρηση
  εμπορευματοκιβωτίων των Ευρωπαϊκών λιμένων, κος Γιώργος Τσιμικλής

Ερωτήσεις και συζήτηση

16:00 – 17:00 | ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Συντονιστής: κος Δρ Άγγελος Αμδίτης,
Πρόεδρος ERTICO ITS-EUROPE, Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος της ITS Ηellas I Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ, | Διευθυντής ερευνητικής ομάδας I-SENSE

 • MOSPAIC: Πλατφόρμα ανάλυσης κυτταρικών σημάτων στην οστεοαρθρίτιδα, Καθ. Λεωνίδας Αλεξόπουλος
 • EVOTION-Πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της βαρηκοΐας, Δρ. Ιωάννης Κουρής
 • HOLOBALANCE-Εξατομικευμένη καθοδήγηση φροντίδας ανθρώπων με διαταραχές ισορροπίας, Δρ. Ιωάννης Κουρής
 • SmartBear-Υποστήριξη της υγιούς και ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων, Δρ. Ιωάννης Κουρής

Ερωτήσεις και συζήτηση