14:00 – 15:00 ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Συντονιστής: Δρ. Ιωάννης Ταλιανίδης, 

Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ

 • Seefar-Έξυπνα γυαλιά για τον πολυεπίπεδο μετριασμό απώλειας της όρασης και παροχή ένδειξης για την πρόληψη χρόνιων ασθενειών, Καθ. Μανώλης Τσικνάκης
 • MyPal-Προώθηση της Παρηγορητικής Φροντίδας Ενηλίκων και Παιδιών με Καρκίνο μέσω Προηγμένων Συστημάτων αναφορών εκβάσεων από τους ασθενείς, Δρ. Λευτέρης Κουμάκης
 • JointPromise-Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για την παραγωγή εξατομικευμένων κυτταρικών θεραπειών, Δρ. Ιωάννης Παπαντωνίου

Ερωτήσεις και συζήτηση

15:00 – 16:00 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Συντονιστής: Δρ. Νίκος Καμπάνης,
Διευθυντής ερευνών στο Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας Ινστιτούτo Yπολογιστικών Μαθηματικών ΙΤΕ

 • COASTAL CRETE 2019-2021-Σύστημα επιχειρησιακής θαλάσσιας πρόγνωσης υψηλής ανάλυσης για την Κρήτη, Δρ. Κατερίνα Σπανουδάκη
 • PCN MATERIALS-Παραγωγή φωτοκαταλυτικών υλικών σε μορφή σκόνης με πιστοποιημένες ιδιότητες απορρύπανσης και απολύμανσης κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους, Καθ. Γιώργος Κυριακίδης
 • Blue Cloud-Καινοτόμες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη της Θαλάσσιας έρευνας και της «Μπλέ» Οικονομίας, Καθ. Γιάννης Τζίτζικας
 • NewSOC-Τεχνολογική και Επιχειρηματική ανάπτυξη της επόμενης γενιάς κεραμικών κυψελίδων καυσίμου και ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή/αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Δρ. Δημήτρης Νιάκολας

Ερωτήσεις και συζήτηση

16:00 – 17:00 | ΨΗΦΙΑΚΗ Ε.Ε.

Συντονιστής: Καθ. Δημήτρης Πλεξουσάκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστ. Πληροφορικής ΙΤΕ, Καθηγητής
Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς
  Διαδικτύου-Η ερευνητική και συνεργατική διάσταση της προετοιμασίας των αυριανών
  ψηφιακών πολιτών, κα Ευαγγελία Δασκαλάκη
 • EVOLVE-Δοκιμαστική πλατφόρμα για την εξαγωγή αξίας από τεράστια σύνολα δεδομένων,
  Δρ. Χρήστος Κοζανίτης
 • ERC ATMOPACS, ERC PyroTRACH, FORCeS, REMEDIA, EUROCHAMP-2020-Νανοσωματίδια στον αέρα που αναπνέουμε:
  Επιπτώσεις στην υγεία και στην κλιματική αλλαγή, Καθ. Σπύρος Πανδής
Ερωτήσεις και συζήτηση